ip connect

 

POLSECURE 2022

 

Policyjne targi dla bezpieczeństwa już od środy!

 

Słowo „bezpieczeństwo” odmieniane jest ostatnio przez wszystkie przypadki, głównie za sprawą
sytuacji na Ukrainie. Kielecki ośrodek od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń targowych
poświęconych obronności kraju
– Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego świętuje
w tym roku swoje trzydziestolecie. Rok 2022 jest także rokiem debiutu wystawy poświęconej
bezpieczeństwu publicznemu gwarantowanemu przez służby mundurowe resortu MSWiA.
 
POLSECURE to efekt współpracy Targów Kielce z Komendą Główną Policji.
Specjalistyczne wydarzenia
wymaga merytorycznego i taktycznego wsparcia, które kielecki ośrodek otrzymał od Komendy
Głównej Policji. W projekt zaangażowali się również przedstawiciele: Komendy Głównej Straży
Granicznej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komisji Nadzoru
Finansowego, Główny Inspektora Transportu Drogowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Służby Ochrony Państwa, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa.
Do udziału w wystawie, zgłosiło się blisko 100 wystawców. Partnerem Strategicznym
Targów POLSECURE została firma WB Group, jeden z największych polskich koncernów
zaawansowanych technologii, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych
technologicznie rozwiązań w sektorze obronnym i cywilnym. Ciekawą ofertę zapowiada także Polska
Grupa Zbrojeniowa wraz z należącymi do niej spółkami: Maskpol, PCO, Fabryka Broni, ZM Tarnów,
WZŁ1, Zurad, HSW, Dezamet czy OBRUM.
 
 
Cyberbezpieczeństwo priorytetem targów
 
Obok ekspozycji Kluczowym elementem wydarzenia jest Międzynarodowa Konferencja Policyjna
organizowana przez Komendę Główną Policji. W pierwszym dniu najważniejszy temat będzie
stanowiło cyberbezpieczeństwo. W pierwszym panelu „Obecne zagrożenia i trendy
cyberprzestępczości” głos zabiorą przedstawiciele Interpolu, Europolu, FBI oraz SOP-u. Drugi dzień
branżowego spotkania przebiegnie pod hasłem logistyki. Specjaliści będą szukać ekologicznych
rozwiązań służących Policji, a także zastanowią się, w jaki sposób innowacyjne rozwiązania
budowlane mogą służyć formacjom mundurowym. Trzeciego dnia targów natomiast została
przewidziana samorządowa dyskusja nad bezpieczeństwem publicznym, organizowana pod
patronatem honorowym Prezydenta Miasta Kielce oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
 
 
Branżowi specjaliści z całego świata
 
Współtworząca branżowe wydarzenie Komenda Główna Policji zaprosiła do Targów Kielce
międzynarodowych specjalistów. Planowane są wizyty przedstawicieli FBI, Secret Service, Europolu,
Interpolu oraz Frontexu. Swoje udział zapowiedzieli także funkcjonariusze Włoskiej Policji Narodowej,
Komendy Głównej Policji Węgier, Generalnego Inspektoratu Policji z Rumunii, pracownicy
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii oraz tego samego resortu z Azerbejdżanu. Na Targach
Polsecure mają pojawić się również reprezentanci Ambasad: Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej,
Szwajcarii, Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec.
 

Zapraszamy!

 

Stoisko numer F-57 HALA F

IP Connect Sp. z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Lipowa 17
tel. +48 32 42 95 150
fax +48 32 42 95 152

NIP: 6422574376
REGON: 276123823
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
KRS numer 0000099260
   Kapitał zakładowy: 55 000,00 zł

  

Projekt i realizacja: e-graficy.pl